O nás

Zámek a klášter Žďár je spolek, který od roku 2014 podporuje aktivity směřující k vzdělané společnosti, kooperaci a výměně zkušeností, k otevřené spolupráci obyvatel Evropské unie v realizaci aktivit občanské společnosti, k vnášení evropských hodnot a tradic do každodenního života a k mezikulturnímu dialogu, to vše prostřednictvím kultury a umění v nejširším slova smyslu a se zaměřením zejména na obyvatele Vysočiny. 

 

Partneři

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA je nezisková organizace, která se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů. SE.S.TA od roku 1999 realizuje řadu aktivit nejen pro profesionály, ale i pro široké publikum a pro děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci v zapojování do mezinárodního kontextu a v otevírání mezioborové spolupráce a diskuse.

www.se-s-ta.cz

 

Festival KoresponDance

KoresponDance je mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu a největší site-specific festival současného tance v České republice. 

www.korespondance.cz

 

Zámek Žďár nad Sázavou

Jedinečný komplex bývalého kláštera s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek, svoji současnou podobu získal v 18. století po Santiniho přestavbě rodině Kinských byl navrácen v 90. letech, ta ho postupně rekonstruuje a maximálně otevírá veřejnosti. Některé zámecké prostory prostor byly při rekonstrukci uzpůsobeny pro taneční rezidence a divadelní představení, prostor zámku se tak stal výjimečným prostorem pro uměleckou tvorbu.

www.zamekzdar.cz

 

Festspielhaus St. Pölten

Festspielhaus St. Pölten je významným kulturním centrem, představuje vysoce kvalitní program od současného baletu až po původní taneční díla mezinárodních skupin a žánrově pestré koncerty klasické hudby, jazzu i současné tvorby. Festspielhaus realizuje také komunitní projekty a na mezinárodní úrovni produkuje či koprodukuje nové rakouské projekty, které pravidelně přispívají k zviditelňování regionu Dolní Rakousko.

www.festspielhaus.at