Napsali o nás

„Radost z bytí na jevišti
Součástí hlavního programu byla i dvě díla, která vznikla díky tzv. komunitním projektům. První z nich vedla mexická choreografka Monica Delgadillo Aguilar ve spolupráci s denním stacionářem ROSA z Bystřice nad Pernštejnem. Choreografie nazvaná Songs of the Dream umožnila lidem s mentálním a tělesným postižením okusit strhující zážitek bytí na jevišti, kdy používáte své tělo jako nástroj k vyjádření emocí a příběhů, rozvíjíte spolupráci s ostatními účinkujícími a na závěr jste odměněni potleskem vestoje. Delgadillo připravila citlivou a jemnou choreografii, která přinesla radost jak divákům, tak především samotným tanečníkům.“

Lucie Štádlerová pro tanecniaktuality.cz

„Celé vystoupení jsem byla dojatá a nesmírně hrdá na všechny zúčastněné. Myslím, že se paní Monice a všem pracovníkům podařilo posunout sebevědomí a pocit důležitosti všech našich uživatelů. Naše služba je především službou péče, ve které je cílem pečovat o rozvoj, spokojenost a udržení všech schopností každého uživatele, a myslím, že se nám tímto projektem podařilo posunout hranice možností uživatelů zase o kousek dále. A co je dalším bonusem, je společná radost za všech zkoušek i ze samotného vystoupení. Hluboce si práce Moniky i jejích kolegů vážím. Spolupráce s nimi nás velmi obohatila, nejen pohybově, ale dodala nám smysluplnost a chuť do další práce. Velmi jim za to děkuji. Během vystoupení jsem viděla, jak se naši uživatelé ve spojení s hudbou dokáží uvolnit, procítit každý svůj pohyb. Děkuji jim za tak krásný zážitek.“

Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa

Já a moji kolegové jsme velmi nadšeni, že jsme mohli pracovat v tomto krásném klášteře se zajímavými místy. Byla to skvělá příležitost intenzivně pracovat na některých mých otázkách týkající se dramaturgie představení či vztahu zvuku a pohybu. Bylo velmi příjemné pracovat a žít na tomto krásném místě se zahradou a jezerem, odříznuti od rozptýlení.

                                                                                 Waltraud Brauner, choreografka