Phoenix 2019

Organizátory projektu PHOENIX jsou dvě organizace působící v oblasti kultury a souvisejících edukačních projektů jak na regionální, tak na mezinárodní úrovni: na české straně nezisková organizace Zámek a klášter Žďár, z.s. a na rakouské jedno z nejvýznamnějších místních divadel Festspielhaus St. Pölten.

Projekt PHOENIX vzešel z kulturní historie obou zainteresovaných zemí a jejich tradiční propojení skrze řadu žánrů pohybového umění a navázal na to pestrou škálou aktivit, kterých se zúčastnili jak renomovaní umělci obou zemí, tak znevýhodněné skupiny a vše bylo navíc v adekvátní formě poskytnuto i širokému publiku mezinárodního festivalu.

PHOENIX, kulturní projekt zahrnující komunitní práci, výměnu a vzdělávání profesionálních umělců a odborná setkání ve formě diskusí, seminářů a meetingů se zástupci neziskové, veřejné i privátní sféry, v roce 2019 úspěšně naplnil vize přeshraniční spolupráce hned na několika úrovních. PHOENIX byl projekt speciálně zaměřený na společný rozvoj regionů Vysočina a Dolní Rakousko. 

Velká část projektu se uskutečnila v kontextu etablovaného mezinárodního festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance, který realizoval Zámek a klášter Žďár ve spolupráci s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA. Projekt PHOENIX zde představil výjimečnou komunitní práci a propojil svůj rezidenční a vzdělávací program s programem festivalovým. 

Tři složky projektu PHOENIX

1) Komunitní práce

Songs of a Dream (Písně ze snu)

  • Koncept a choreografie: Monica Delgadillo Aguilar (AT)
  • Produkce a koordinace: Lenka Flory (CZ)
  • Účastníci: 7 klientů denního stacionáře ROSA s mentálním nebo fyzickým postižením, 5 sociálních pracovníků a 2 rodinní příslušníci (CZ)

2) Umělecké rezidence

Inspirující zázemí pro tvorbu rakouských umělců na Zámku Žďár nad Sázavou, prezentace jejich torby pro místní obyvatele a festivalové publikum a intenzivní setkávání umělců z obou zemí. 

  • Waltraud Brauner (AT): Look twice for a glitch! 
  • Tobias M. Draeger (AT): Daily Madness

3) Odborná setkání

  • Go to Europe!: seminář

Teoretický i praktický seminář Go To Europe! blíže seznámil účastníky s evropskou paletou tanečních festivalů a platforem, pomohl jim v dovednostech jako je příprava kvalitní prezentace představení, práce se sociálními sítěmi, prezentace práce ředitelům festivalů a institucím v různých kontextech apod. Seminář měl celkem 20 hodin ve čtyřech dnech a vedla ho Mara Serina z Itálie (Česko ani Rakousko nemají v této oblasti odborníky pro uměleckou sféru). 

  • NETWORK@KoresponDance

Setkání s umělci, institucemi, partnery KoresponDance, účastníky evropského projektu Roundabout Europe a semináře Go to Europe!. Účastníci měli příležitost se prezentovat, seznámit a diskutovat. V letošním roce proběhlo setkání ve formátu „slow meeting“, pomalé setkání, které prostřednictvím diskuse nabídlo prostor pro výměnu zkušeností na mezinárodní taneční scéně a podpořilo dialog mezi umělci a kulturními institucemi i podnikatelským sektorem. Setkání se účastnili umělci z české republiky, Rakouska a řady dalších zemí, další aktéři oboru jako představitelé festivalů, podnikatelské sféry, novináři apod. 

  • Kulatý stůl: Žíznivé kořeny – Ekologie konání v problémech

Tématem diskuse byly otázky, jakou ekologii a ekonomii pohybu volíme proto, aby akutní stav naší politiky konání mohl fungovat v rovnováze s prostředím, které ovlivňujeme. Je tanec jako nemateriální práce jedním z možných způsobů, jak reflektovat současný stav ohrožených ekosystémů, které čelí závažným problémům? Kulatý stůl byl tak velmi otevřenou reflexí 
na vysoce aktuální téma. Setkání se účastnili umělci z české republiky, Rakouska a řady dalších zemí, další aktéři oboru jako představitelé festivalů, podnikatelské sféry, novináři apod. 

  • Jiří Lössl: Dotek – dech – hlas – pohyb – opora: workshop

Další, setkání, které mohli rakouští choreografové během pobytu na Zámku Žďár navštívit, byl workshop s Jiřím Lösslem o komunikaci dechu, hlasu a pohybu, který byl vhodný nejen pro osobní rozvoj profesionálních tanečníků, ale právě i pro jejich schopnosti citlivě pracovat s amatéry a pomoci jim s cestou k doteku, k ukotvení, k nalezení opory v zemi, v sobě i v partnerské práci.  

  • Songs of a Dream (Písně ze snu): diskuse

Závěrečné odborné setkání na téma komunitní práce v živém umění se uskutečnilo v říjnu v rakouském St. Pölten pod názvem “Community Building”. Kulatý stůl, který připravil tým Festspielhaus St. Pölten ve spolupráci se Zámek a klášter Žďár přiblížil divákům výjimečnou spolupráci mezi regiony Dolní Rakousko a Vysočina v oblasti komunitní práce. Celou diskusi zahájil výkonný ředitel NÖKU Group (Niederösterreich Kultur) Paul Gessl a mezi mluvčími byly významné osobnosti oboru z obou zemí. 

Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg.

Phoenix 2019 byl vybrán mezi 12 projekty k prezentaci na celonárodním setkání: Střed Zájmu PUBLIKUM, které každoročně pořádá Kreativní Evropa.